Hướng dẫn cấu hình email server trên Outlook

0 161

Để sử dụng Email server trên Outlook chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở App Outlook

Mở app Outlook sau chọn Add Account, sẽ xuất hiện hộp thoại như bên dưới, kích chọn Options “Manual setup or additional server types“:

Cấu hình email server trên outlook

Bước 2: Lựa chọn POP hoặc IMAP

Nhấn Next để tiếp tục, kích chọn POP or IMAP và nhấn Next:

Cài đặt email server trên outlook 2

Bước 3: Điền thông tin Account

Điền đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng ở hộp thoại Add Account, chú ý ở hai ô Incoming mail server và Outgoing mail server (SMTP) chúng ta sẽ điền tên máy chủ là sv3.tmail.vn:

Cài đặt email server trên outlook

Bước 4: Email Setting

Kích chuột vào More Settings…, sẽ xuất hiện hộp thoai “Internet E-mail Settings, nhấp chuột chọn Outgoing Server và tích chọn vào ô “My outging server (SMTP)…” sau đó nhấn OK để lưu lại chọn lựa:

cấu hình email server trên outlook

Bước 5: cấu hình SMTP Port

Tiếp theo chọn Advanced ở hộp thoại này để cấu hình các Port cho Income và Outcome, chúng ta chọn như hình ảnh bên dưới (Nếu cấu hình Email với POP3 thì port POP3 sẽ là 995 và SMTP port là 587 đồng thời tích chọn vào ô ssl):

 

Hướng dẫn cấu hình email server

Nhấn OK để hoàn tất việc chỉnh sửa.

Bước 5: Kiểm Tra

Nhấn Next để máy chủ Outlook kiểm tra việc cấu hình có đúng hay không, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại “ Test Account Settings“, nếu xuất hiện hai tick màu xanh và Status là Completed thì là việc cấu hình các thông số đã chính xác, nếu báo Failed thì cần kiểm tra lại các thông số cấu hình. Nhấn Close để đóng lại việc kiểm tra:

 

Hướng dẫn cài đặt email server trên outlook

Bước 6: Hoàn thành

Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt email server trên outllook màn hình cuối

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...