Browsing Tag

cách đối diện với thất bại khi khởi nghiệp

Học cách đối diện với thất bại khi khởi nghiệp

Khởi nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Dù có nhiều người thành công nhưng cũng có không ít người thất bại trong lần đầu khởi nghiệp. Và khi gặp thất bại cũng sao cả, nếu bạn học được cách đối diện với thất bại đó.