Browsing Tag

câu chu

Đặc trưng của nhà khởi nghiệp thành công là gì?

Những người khởi nghiệp thành công thường có những đặc điểm nào? Có lẽ đó là câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu bạn. Bởi tỉ lệ khởi nghiệp thành công của những người trẻ ở Việt Nam không hề nhiều, thậm chí rất ít.