Browsing Tag

cơ hội kinh doanh 4.0

Cơ hội kinh doanh 4.0 nhiều nhưng khó

Kinh doanh trong thời đại ngày nay mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tất cả mọi doanh nghiệp, cá nhân phát triển vượt trội. Tuy mang đến nhiều cơ hội kinh doanh 4.0 từ thị trường này, nhưng nhiều doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn từ…

Cơ hội kinh doanh 4.0 của Việt Nam ngày nay

Ba cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại trong quá khứ đã được kích hoạt hoàn toàn bởi những tiến bộ chuyên ngành: bắt đầu lắp ráp cơ khí vào cuối thế kỷ thứ mười tám, phân công lao động và sản xuất dây chuyền lắp ráp vào đầu thế kỷ XX và…