Browsing Tag

hoãn việc học để khởi nghiệp

Hoãn việc học để khởi nghiệp, nên hay không?

“Khi đi trên đoạn đường dài sẽ xuất hiện hai dạng người. Dạng thứ nhất cúi gằm mặt xuống đất và đi, dạng thứ hai là hướng mắt về phía trước và tiếp tục bước”. Trước khi quyết hãy tự hỏi chính mình những câu hỏi ở dưới và nên hay không, hoãn…