Browsing Tag

lệnh trên CentOS

Một số lệnh cơ bản trên CentOS cho người mới sử dụng Linux

Để sử dụng VPS hiệu quả dưới đây Expro giới thiệu tới bạn một số thao tác lệnh cơ bản trên CentOS giúp bạn làm quen với môi trường command line. Đầu tiên cần đăng nhập vào VPS thông qua giao thức SSH. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào…