Browsing Tag

restart hoặc stop Service Linux

Hướng dẫn start restart hoặc stop crond service trên linux

Nếu bạn đang sử dụng Redhat (RHEL)/Fedora/CentOS Linux bạn có thể thực hiện các lệnh dưới đây để start/ stop/ restart crontab có hiệu lực: Lệnh start cron service: # /etc/init.d/crond start Trên RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng: # service crond…