Hướng dẫn cơ bản sử dụng trình soạn thảo vi trong Linux

0 167

Có rất nhiều trình soạn thảo trong  Linux nhưng trình soạn thảo vi là trình soạn thảo được nhiều người dùng Linux sử dụng nhất vì là nó chiếm ít tài nguyên mặc khác nó được thiết lập như một trình soạn thảo mặc định trên các bản destroy của Unix.

Bộ soạn thảo vi chạy ở hai chế độ khác nhau:

 • Chế độ dòng lệnh command mode, những gì được gõ vào sẽ được hiểu như là lệnh của vi. Vi có rất nhiều lệnh như: tìm kiếm, thay thế, xóa, lưu tâp tin…
 • Chế độ nhập văn bản insert mode, những gì được gõ vào được hiểu là nội dung của tập tin đang soạn thảo.

Khi bắt đầu sử dụng lệnh vivi mặc định ở command mode. Ấn phím lệnh iao hoặc Inserrt  từ chế độ command mode để chuyển sang insert mode.

 • để thêm ký tự trước con trỏ,
 • a để thêm ký tự sau con trỏ,
 • o để chèn thêm dòng mới sau con trỏ.
 • Ấn Esc để chuyển đổi qua lại từ command mode với insert mode.

Một số lệnh với vi:

 • :set nu hiện thị số dòng
 • :set nonu bỏ hiện thị số dòng
 • Sử dụng phím mũi tên hoặc các phím h,l,j,k để dịch trái, phải. lên, xuống
 • :1 để nhảy đến dòng đầu tiên của file
 • :n nhảy đến dòng n
 • nhảy xuống cuối dòng
 • :$ nhảy đến dòng cuối của file.
 • 0 nhảy về đầu dòng
 • :0 nhảy về dòng đầu tiên của file.
 • dd xóa một dòng hiện tại
 • ndd xóa n dòng
 • / hay ? để tìm kiếm
 • :w! lưu tập tin
 • :x! lưu tập tin và thoát
 • :wq ZZ lưu tập tin và thoát
 • :q! không lưu và thoát

Hướng dẫn cơ bản sử dụng vi trong Linux

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...