Chuyên mục

Máy chủ

Hướng dẫn sử dụng putty để kết nối SSH tới VPS

SSH - Secure Shell là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp ứng dụng trong mô hình phân lớp TCP/IP. Có nhiều các công cụ hỗ trợ giao thức SSH khác nhau như là OpenSSH, Putty, Mobaxterm…

Một số lệnh cơ bản trên CentOS cho người mới sử dụng Linux

Để sử dụng VPS hiệu quả dưới đây Expro giới thiệu tới bạn một số thao tác lệnh cơ bản trên CentOS giúp bạn làm quen với môi trường command line. Đầu tiên cần đăng nhập vào VPS thông qua giao thức SSH. Bạn có thể xem hướng dẫn đăng nhập vào…