Hướng dẫn sử dụng putty để kết nối SSH tới VPS

0 125

SSH – Secure Shell là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp ứng dụng trong mô hình phân lớp TCP/IP. Có nhiều các công cụ hỗ trợ giao thức SSH khác nhau như là OpenSSH, Putty, Mobaxterm …v..v.. cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng tư,trong đó Putty là một chương trình miễn phí đơn giản gọn nhẹ nhất.

PuTTY là 1 chương trình hỗ trợ giao tiếp giữa client và server, nó sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền, phát triển ban đầu bởi Simon Tatham cho nền tảng Windows.

Link download:

– Bản dùng luôn: Tải về

Dưới đây EXPRO hướng dẫn bạn cách thức sử dụng Putty để kết nối lên VPS:

Bước 1: Khởi động chương trình Putty

SSH tới VPS

Bước 2: Nhập các thông tin SSH tới VPS

Nhập thông tin địa chỉ IP của VPS và port SSH (mặc định port 22), thông tin này được EXPRO cấp khi khởi tạo máy chủ:

Connect SSH tới VPS

Trong lần đầu đăng nhập bạn họn YES

Putty alert connect SSH

Nhập thông tin tài khoản root và mật khẩu:

login as: root <= Nhập tài khoản root và Enter

root@202.92.5.166’s password:        <= Nhập mật khẩu root, với linux khi nhập mật khẩu sẽ không hiện bất cứ điều gì do vậy bạn lưu ý cứ gõ mật khẩu bình thường và Enter

Qúa trình đăng nhập thành công:

Hướng dẫn sử dụng putty

Và bây giờ bạn có thể thao tác với máy chủ VPS thông qua thao tác dòng lệnh.

Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi lại port SSH để nâng cao tính bảo mật, để đổi port SSH bạn có thể thao khảo bài viết hướng dẫn tại đây

Một số lệnh cơ bản kiểm tra và sử dụng VPS bạn có thể xem thêm tại đây

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...