Hướng dẫn start restart hoặc stop crond service trên linux

0 265

Nếu bạn đang sử dụng Redhat (RHEL)/Fedora/CentOS Linux bạn có thể thực hiện các lệnh dưới đây để start/ stop/ restart crontab có hiệu lực:

Lệnh start cron service:

# /etc/init.d/crond start

Trên RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng:

# service crond start

Trên RHEL/Centos Linux 7.x dùng:

# systemctl start crond.service

Lệnh Stop cron service

# /etc/init.d/crond stop

Trên RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng lệnh:

# service crond stop

Trên RHEL/Centos Linux 7.x dùng lệnh :

# systemctl stop crond.service

Lệnh Restart cron service

# /etc/init.d/crond restart

​Trên RHEL/CentOS 5.x/6.x ta dùng:

# service crond restart

Trên RHEL/Centos Linux 7.x ta dùng:

# systemctl restart crond.service

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...