Browsing Tag

Ngôn ngữ cơ thể

Những ngôn ngữ cơ thể của người thành công

Không chỉ lời nói mà cơ thể cũng có những ngôn ngữ riêng của chúng. Nếu bạn dùng lời nói của mình để thuyết phục người khác, thì ngôn ngữ cơ thể chính là cách giúp bạn khẳng định chính mình. Hãy cùng tìm hiểu người thành công thường có ngôn…