Browsing Tag

Kinh doanh online thời 4.0

4 ý tưởng kinh doanh online thời 4.0 khả thi

Kinh doanh online thời 4.0 dần trở thành xu hướng, đã không còn kinh doanh là phải chạy rao bán sản phẩm hay dịch vụ để mong tiếp cận khách hàng. Dưới đây là 6 ý tưởng kinh doanh hiệu quả trong thời đại công nghiệp 4.0.