Cấu trúc doanh nghiệp, văn hoá công nghệ thay đổi gì trong kỷ nguyên 4.0

kinh doanh 4.0

0 51

Cấu trúc doanh nghiệp, văn hoá công nghệ thay đổi gì trong kỷ nguyên 4.0

Hiện nay, kinh doanh 4.0 đã phát triển ở rất nước trên thế giới. Nó đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho rất nhiều nhà doanh nghiệp. Sự cạnh tranh về bán hàng đã diễn ra ở khắp mọi nơi và có rất nhiều thay đổi trong mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp

Thay đổi về cấu trúc của doanh nghiệp

Hầu hết các doanh nghiệp có cấu trúc tổ chức theo hệ thống chức năng, hệ thống thứ bậc và cấu trúc ma trận…nhưng hiện nay, cấu trúc của doanh nghiệp có nhiều khác biệt và thay đổi do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cấu trúc mới tập trung vào mạng lưới phân quyền và liên kết, giúp các doanh nghiệp thay đổi nhanh chóng và linh hoạt hơn. Nó còn giúp nhiều người có thể tham gia vào hội đồng quản trị. Nhân viên có cơ hội ra quyết định chứ không phải chỉ có cấp trên.

Ngoài ra, mạng xã hội dành cho các doanh nghiệp có thể quản trị online thay cho các công việc giấy tờ, kết hợp giữa làm việc từ xa với làm việc tại văn phòng

kinh-doanh-4.0-2

Thay đổi về cấu trúc doanh nghiệp trong kinh doanh 4.0

Thay đổi về văn hóa công nghệ

Ngày nay, với công nghệ 4.0 việc sử dụng máy móc và robot ngày càng nhiều, nên chúng ta phải có những cách ứng xử khác nhau. Con người không chỉ giao tiếp với nhau mà còn giao tiếp với robot hoặc máy móc. Văn hóa công nghệ là những hành động mới dựa trên sự phát triển về công nghệ của con người trong công việc, cuộc sống, giao tiếp, kết nối, du lịch…

Một số nước đang có kế hoạch xây dựng các chính sách mới, quy tắc dành cho các kiểu quan hệ giữa con người với máy móc. Văn hóa công nghệ có thể thay đổi hành vi của con người khi mối liên hệ giữa con người và máy móc ngày càng tăng

Thay đổi về chiến lược quản lý nhân sự

Trong các doanh nghiệp, những nhân viên trẻ tuổi thường hay học hỏi và làm việc nhanh hơn các nhân viên lớn tuổi. Tuy nhiên, các nhà quản lý doanh nghiệp cần tạo những cơ hội phát triển cho tất cả nhân viên, sẵn sàng để họ đối mặt với những sai lầm, trao quyền làm những công việc mới cho họ.

Các nhà quản lý nên tạo ra một không gian làm việc hiện đại, thoải mái, thân thiện phù hợp với các nhân viên để họ có thể được thư giản và làm việc có hiệu quả. Nên cung cấp cho họ cơ hội để học hỏi và thực hành. Nên trao quyền và để nhân viên đảm nhận nhiều vai trò để họ có cơ hội được phát triển

kinh-doanh-4.0-3

Thay đổi về quản lý nhân sự trong kinh doanh 4.0

Thay đổi về truyền tải các thông tin

Đối với các doanh nghiệp, những thông tin làm việc không còn riêng cho cấp trên mà các nhân viên có liên quan vẫn được phép sử dụng. Tạo cơ hội cho nhân viên có thể tạo ra và tận dụng thông tin một cách tốt hơn. Thay đổi về cách truyền tải thông tin trong các cuộc họp, không phải chỉ có nhà lãnh đạo nói mà nhân viên cũng có thể thảo luận, chia sẻ các dự án…

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...